PUIG I RUBIO ADVOCATS


©2017 PUIG I RUBIO ADVOCATS Todos los derechos reservados

La Bisbal de l’Empordà - Tel:  972645475 - 627943039 - 646033852

En data 17 de juny del 2016 el Tribunal Suprem ha dictat la primera sentencia contra el Banco Popular per la comercialització de bons convertibles (sentencia nº 411/2016 de la Sala Civil del 17 de juny) aquesta resolució obre la via a mils de reclamacions judicials...

Integrat per les advocades Anna Maria Puig Saltor i Eva Rubio Font, col·legiades a l’Ilustre Col·legi d’Advocats de Girona, i amb més de dotze anys d’experiència.


Oferim una atenció propera i personalitzada per cada client, amb una filosofia de treball de màxima qualitat i confiança. La nostra tasca comprèn des de l’assessorament preventiu fins la defensa dels interessos dels nostres clients davant l’Administració de Justícia.

DRET CIVIL I FAMILIA

• Contractes d’arrendament de vivenda, locals...

• Reclamació d’herències, declaració d’hereus.

• Desnonaments.

• Separacions i divorcis.

Entre d'altres...

DRET PENAL

• Denuncies i querelles.

• Sol·licitud d’ordre d’allunyament.

• Accidents de tràfic i alcoholèmies.

• Separacions i divorcis.

DRET LABORAL

• Empresaris o treballadors.

• Acomiadaments procedents o improcedents.

• Judicis laborals.

• Modificació de condicions de treball.

DRET ADMINISTRATIU

• Multes i Sancions administratives.

• Derivacions de responsabilitat.

• Procediment execució Hipotecaria.

• Estrangeria, permisos de residencia i treball...

Si, arrel de la publicitat donada a la declaració d’abusivitat de les clàusules sòl en els últims mesos, moltes particulars van reclamar a la seva oficina bancària, i la oficina els va oferir un pacte suposadament “molt avantatjós” per ser “clients preferents”, malgrat segons...

El jutjat de primera instància núm. 12 de Valladolid ha condemnat el grup Volkswagen a pagar 5.006 euros (el 10% del valor del vehicle) a un dels seus clients, propietari d'un dels cotxes afectat per l'escàndol dels motors trucats, en aquest cas es tractava...

Quan el treballador incorre en un incompliment greu i culpable, l’empresari pot extingir el seu contracte laboral, sense la obligació d’abonar una indemnització pel temps treballat en la seva empresa, ho pot fer sense preavís, i l’única formalitat a complir per l’empresari serà la notificació per escrit al treballador...

Més actualitat

Serveis d'urgències de caps de setmana i Agost trucar al 627943039 o al 646033852

Entre d'altres... Entre d'altres... Entre d'altres...