PUIG I RUBIO ADVOCATS


©2017 PUIG I RUBIO ADVOCATS Todos los derechos reservados

La Bisbal de l’Empordà - Tel:  972645475 - 627943039 - 646033852

Assessorament jurídic i defensa dels interessos dels nostres clients en els següents àmbits:
DRET CIVIL I FAMILIA

Contractes d’arrendament de vivenda, locals...

Reclamació d’herències, declaració d’hereus.

Desnonaments.

Reclamacions de quantitat.

Indemnitzacions por accidents, Danys i prejudicis.

Incapacitacions, nomenament de tutor/curador.

Separacions i divorcis.

Modificació de mesures adoptades en sentencia de separació o divorci.

Impagament de pensions.

Execució de sentencies.


DRET PENAL

Denuncies  i Querelles.

Judicis ràpids i Judicis de Faltes.

Sol·licitud d’ordre d’allunyament.

Accidents de tràfic i alcoholèmies.

Delictes comesos per menors.

Asistencia en comissaria.

Asistencia davant del jutjat de guàrdia.

Sol·licituds de tercer grau penitenciari.


DRET LABORAL

Empresaris o treballadors.

Acomiadaments procedents o improcedents.

Acomiadaments disciplinaris, sancions laborals.

Reclamacions de quantitat (salaris, pagues extraordinàries).

Modificació de condicions de treball.

Conciliacions.

Permisos.

Judicis laborals.

DRET ADMINISTRATIU

Multes i Sancions administratives.

Responsabilitat patrimonial de les Administracions Públiques.

Derivacions de responsabilitat.

Procediment execució Hipotecaria.

Estrangeria, permisos de residencia i treball, reagrupació familiar.

DRET ECLESIÀSTIC

DRET IMMOBILIARI

Assessorament en compra venda d’immobles, rústics i urbans.

Assessorament de lloguers de vivendes i locals.